การกำหนดผู้บริหารโครงการและทิศทางของโครงการ

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นผู้ที่เคยทำงานมาก่อนจะมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ในการใช้ประสบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการต่างๆภายใต้จุดประสงค์คือการพัฒนาให้บริษัทมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในแต่ละปีจะมีโครงการมากมายถูกนำเสนอขึ้น

มาเพื่อให้ผู้บริหารได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานรวมถึงแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆบริษัท จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญหรือเคยทำโครงการต่างๆขึ้นมาในการดำเนิน

 งานต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพราะในแต่ละครั้งที่ถูกกำหนดโครงการขึ้นมาจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากเพื่อนำมาหมุนเวียนหรือมาดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านบุคคลรวมถึงทรัพยากรทางด้านการเงิน ในส่วนนี้เองค่ะใครที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานต่างๆ

จะมีความสามารถในการบริหารโครงการและดำเนินโครงการไปได้ด้วยความราบรื่น และสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้มาค้นหาปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือเตรียมแนวทางในการรับมือกับปัญหาให้ได้มากที่สุดในแต่ละโครงการย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในโครงการที่มีขนาดเล็กหรือว่าโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงในการร่วมลงทุนในการดำเนินโครงการ

 องค์กรต่างๆที่มีการประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือแม้แต่การจัดตั้งโครงการต่างๆคือการสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากรต่างๆภายในโรงงาน การพัฒนาบุคลากรต่างๆจะช่วยให้มีการลดต้นทุนมากยิ่งขึ้นและรวมถึงการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียทรัพยากรซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รวมถึงทำให้ธุรกิจสามารถแสวงหากำไรไปได้การดำเนินโครงการจะช่วยลดจุดบกพร่องของบริษัทให้ได้มากที่สุดรวมถึงการร่วมมือการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆเพื่อนำปัญหาเหล่านี้มาแก้ค้นหาในเชิงลึก

สำหรับองค์กรที่มีการตัดสินใจทำโครงการทำโครงการต่างๆอาจจะต้องมีการลงทุนหรือการคิดวิเคราะห์ในส่วนของเงินลงทุนให้มากยิ่งขึ้นหากผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ทำงานที่ค่อนข้างน้อยหรือไม่เคยบริหารโครงการมาก่อน อาจจะทำให้โครงการเรานั้นเกิดปัญหาไปได้เพราะอย่างที่รู้กันแต่ละโครงการย่อมมีผู้ที่เสนอโครงการขึ้นมาและรู้เกี่ยวกับโครงการเป็นจำนวนมากค่ะ

ต้องการความน่าเชื่อถือของโครงการและอยากได้โอกาสในการที่บริษัทเหล่านี้จะสนับสนุนเงินมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการในส่วนของการบริหารโครงการหรือแผนการให้ชัดเจนเพื่อนำโครงการเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมของบริษัท และทำให้โครงการต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทต้องการและช่วยให้มีการเสนอครั้งต่อไปนำปัญหาต่างๆมาแก้ไขให้เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด 19

กับสถานการณ์ไข้ที่ยังคงแพร่ระบาดจนถึงทุกวันนี้ สิ่งเดียวที่จะช่วยให้ทุกคนรอดจากไข้ไวรัสนี้ได้คือ ต้องช่วยตัวเองก่อน ซึ่งมีคำแนะนำมากมายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้ออกมาให้ความรู้และคำแนะนำ ในการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติดไข้ไวรัสนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนทำได้ เช่น

อย่าไปในที่มีคนหนาแน่น เนื่องจากไข้ไวรัสตัวนี้ มีระยะเวลาฟักไข่ถึง สิบสี่วัน และในสิบสี่วันนี้ คนบางคนจะไม่มีอาการแสดงออกมา ซึ่งหากเราได้ไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นนั้น นั่นหมายความว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดไข้ไวรัสนี้ เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่เราไม่รู้จริงๆ ว่ามีใครได้รับเชื้อมาแล้วบ้างหรือยัง

พยายามเลี่ยงการรับประทานอาหารในที่สาธารณะ เพราะที่สาธาราณะนั้น ปรกติ ถ้วยชาม ช้อนก็จะใช้ร่วมกันอยู่แล้วตามร้านอาหารทั่วไป ซึ่งต่อให้เมื่อมีการใช้เสร็จแล้วจากบุคคลก่อนหน้านั้น แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการรับประทานนั้นได้ถูกทำความสะอาดดีพอหรือยัง 

พยายามอยู่บ้านให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ เพราะอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ดังนั้นการอยู่บ้านจึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด หากไม่จำเป็นจริงๆ ก็ควรหลีกเลี่ยงออกจากนอกบ้านน่าจะเป็นผลดีที่สุด

ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาด เนื่องจากการใส่หน้ากากอนามัยนั้น จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีในระดับหนึ่ง หรือการหมั่นล้างมือจะช่วยให้ปลอดภัยจากการหยิบจับสิ่งของที่มีคนหยิบมาก่อนหน้านั้น

คุยห่างกันหนึ่งเมตร และพยายามอย่าใกล้ชิด หรืออย่าโอบกอดกัน เนื่องจากไข้ไวรัสนี้ สามารถติดต่อกันได้ด้วยสารคัดหลั่ง ไอ จาม หรือน้ำลาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ดังนั้นเวลาคุยกับใคร ควรรักษาระยะห่างไว้อย่างน้อยสักหนึ่งเมตร

ช่วยกันหามาตรการป้องกัน และเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น ไม่ว่าจะมีเคลสไหนที่มีผู้ติดเชื้อ ควรลองหาข้อมูลหรือศึกษาว่าเค้าติดจากสาเหตุอะไร เพื่อจะได้นำมาป้องกันกับตัวเอง และควรดูแลตัวเองด้วยการทานวิตามิน ซี เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 

ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงแพทย์ที่ได้ออกมาแนะนำหรือให้ความรู้ เพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดกันอีกทาง 

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หากทุกคนในประเทศทำเหมือนกันได้หมด การแพร่ระบาดจะถูกกำจัดอยู่ในวงแคบไม่ให้ลุกลามหรือแพร่ขยายวงกว้างออกไป ดังนั้น ขอให้ทุกคนในประเทศช่วยกันทุกคน และทำตามนะครับ

การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

อำนาจในการตัดสินใจหรือบริหารส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามก็มีระดับขั้นเป็นอย่างมากในองค์กรใหญ่ๆ หรือองค์กรที่มีคนจำนวนมากๆจะเป็นต้องการแบ่งสัดส่วนของบริษัทให้ชัด การกระจายอำนาจการตัดสินใจขององค์กรก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งในแต่ละองค์กรย่อมมีแบบแผนหรือการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้นๆ

อย่างไรก็ตามกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่ส่วนต่างๆจะทำให้มีความรวดเร็วในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนต่างๆสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและความรวดเร็วในการทำงานต่างๆในปัจจุบัน

อย่างที่รู้กันว่ามีความต้องการจำนวนมากของสินค้าบางบริษัทต้องผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละ ทำการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้ที่อยู่หน้างานหรือผู้ที่กำลังเผชิญปัญหานะตอนนั้นสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร และหากเกิดความผิดพลาดนะตรงนั้นก็สามารถรับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง

การกระจายอำนาจการบริหาร เป็นการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอนแล้วแต่คนที่อยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามมีอยู่ 2 แบบที่ใช้กันโดยปกติ แบบที่ 1 คือการรวมศูนย์กลางของอำนาจคือหมายถึงว่ามีผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจได้ในเรื่องราวต่างๆ ข้อเสียของสิ่งนี้คือจะทำให้มีความล่าช้าในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาเกิดขึ้นและมีความล่าช้าเกิดขึ้นจะทำให้มีโอกาสในการทำให้บริษัทเกิดความสูญเสียแต่ข้อดีคือ ผู้ที่รับผิดชอบในงานนั้นหรือการออกนโยบายนั้นๆ

จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดในบริษัท นี่เองทำให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะหากรวมอำนาจต่างๆไปที่เดียวกันแล้วจะทำให้มีความยากลำบากในการบริหารในแผนกส่วนต่างๆของหัวหน้าแต่ละคน ระดับที่ 2 หรือข้อ 2 นั่นก็คือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจคือการกระจายอำนาจให้กับหัวหน้าแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้มอบอำนาจในการบริหารส่วนต่างๆได้ตามความเหมาะสมในส่วนนี้เอง

จะทำให้หัวหน้างานต่างๆมีโอกาสในการตัดสินใจและได้ฝึกฝนในการตัดสินใจด้วยเพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความรวดเร็วในการต้องการสินค้าเป็นจำนวนมาก มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันก็จะสามารถทำให้งานนั้นๆลุล่วงไปได้ด้วยดีและพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วนี่คือความสำคัญอย่างมากของ 2 อย่างไม่ว่าอย่างไร ที่กล่าวมานั้นก็คือจะต้องใช้ในแบบที่วัฒนธรรมของบริษัทหรือผู้บริหารเห็นสมควรว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

อาชีพส่งอาหารทะเล

เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากินที่หน้าสนใจอย่างมากสำหรับคนที่มีรถกระบะนะครับอยู่แล้วนั้นจะได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าคุณนั้นมีรถอยู่แล้วแต่ถ้าใครนั้นคิดที่ลองมาทำเกี่ยวกับอาชีพนี้ให้เรานั้นคุณนั้นควรที่จะศึกษาให้ละเอียดและถี่ถ้วนหน่อยนะ

 

ส่วนคนที่มีนั้นก็ไปหาแหล่งที่มีวัตถุดิบ แช่ตามแพรปลา หรือไม่ก็บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย  เลี้ยงกุ้ง จะยิ่งดีเข้าไปอีกเพราะว่าเดี่ยวนี้คนนั้นเริ่มหันมานิยมกินอาหารทะเลกันเยอะซึ่งเรานั้นจะเห็นได้ตามร้านอาหารซีฟู๊ตนั้นเริ่มเยอะมากขึ้น

ซึ่งในลักษณะของงานนั้นเรานั้นจะเน้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเรานั้นจะเน้นหลากหลายนั้นก็ได้ โดยส่วนตัวของผมเองนั้นอยู่ทางภาคใต้แล้วเห็นเพื่อนของผมนั้นทำอาชีพนี้อยู่ก็เลยไปถามเพื่อนและโดยส่วนตัวนั้นผมก็ไดศึกษาหาข้อมูลนี้อยู่ด้วยแล้ว ซึ่งตัวงานนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าอาหารเกี่ยวกับซีฟู๊ด ก็คือการที่เรานั้นเข้าไปติดต่อตามร้านซีฟู๊ดว่าเขาจะรับวัตถุดิบที่เรานั้นเตรียมเอามาขายไหมซึ่งจะมีแต่อาหารทะเลอย่างเช่น ปลากะพง  ปลาเก๋า ปลาดุกทะเล กุ้งแช่บ๊วย หอยนางรม หอยแครง ปูดำ ปลาหมึก

ก่อนที่เรานั้นจะติดต่อร้านอาหาร ซึ่งเรานั้นต้องไปหาติดต่อตามแพปลา หรือว่าบ่อปลานั้นก่อนไปสอบถามรายระเอียดและราคา ว่าวัตถุดิบที่เรานั้นต้องการราคาเท่าไหร่บ้าง ซึ่งของนั้นต้องสดและใหม่ และราคานั้นต้องไม่แพงกว่าท้องตลาด และก็ต้องมีสินค้าอยู่สม่ำเสมอ

เพื่อที่เรานั้นจะได้ไปติดต่อให้กับลูกค้าที่เขาเอาเป็นประจำ พอเรานั้นได้ราคานั้นมาแล้วให้เรานั้นไปติดต่อร้านอาหารซีฟู๊ดและสิ่งที่ร้านพวกนี้ต้องการคือความสดของอาหารทะเลและใหม่ และราคานั้นก็ต้องไม่แพงกว่าร้านค้าตามท้องตลาดโดยส่วนมาก ร้านซีฟู๊ดนั้นไม่ค่อยเน้นเรื่องราคาถ้าไม่แตกต่างจากตามท้องตลาดนั้นมากนัก โดยส่วนมากที่เรานั้นไปเสนอขายนั้นให้เราบอกเขาไปว่าสินค้าของเรานั้นสดและใหม่อยู่ตลอด และสินค้าที่เรานั้นมีมีอยู่ตลอด เพราะว่าร้านจำพวกนี้เขาชอบที่ความสดและมีของตลอด และก็สะดวกสบาย ซึ่งเรานั้นจะยกตัวอย่างเช่น ปูไข่ดำ ไซต์ 4 ตัวโลนั้นตลาดนั้นขายสดอยู่ที่ กิโลละ 500

แต่ถ้าเราไปซือที่แพรปลานั้นจะอยู่ที่ 380-420 บาทและนั่นแหล่ะครับผลต่างของราคาที่เรานั้นจะได้ซึ่งเรานั้นจะมีกำไลจากราคาปูไข่ดำนั้นได้ซึ่งเวลาที่เรานั้นเสนอให้เรานั้นบอกว่าราคา490 บาท ซึ่งจะถูกกว่าตลาดนั้น10 บาทแถมว่าเรานั้นมาส่งถึงที่อีก มีหรือว่าทางร้านที่ขายซีฟู๊ดนั้นจะไม่ชอบและยิ่งมีวันหยุดอย่างเช่น สงกานต์ ปีใหม่เนี่ยมีหรือที่ทางร้านั้นจะสั่งแค่นิดเดียว มีออเดอร์เยอะมากและช่วงนี้ก็จะเป็นคิวนาทีของเราที่เรานั้นจะทำอาชีพนี้กันครับ ถ้าใครนั้นที่มีรถอยู่แล้วนั้นก็น่าสนใจนะครับ ส่วนใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรนั้นก็ลองเอาไปศึกษาดูนะ

อาชีพอิสระที่น่าสนใจ

ในสมัยนี้มีอาชีพอิสระใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย มีการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของการตลาด อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนอยากทำกัน ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน หลายคนเบื่อกับงานประจำ เงินเดือนไม่พอใช้ อยากมีรายได้เพิ่มหลายๆด้าน การไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร อาชีพอีสระนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหลายคนที่สนใจ ทุกวันนี้ก็พบว่าว่าคนส่วนใหญ่นิยมทำอาชีพพวกนี้กันมากขึ้น

เป็นอาชีพที่ไม่ต้องกำหนดวันเวลาทำงาน อิสระเป็นของตัวเอง เรามารู้กันว่ามีอาชีพอิสระอะไรบ้างที่คนนิยมทำกัน

อาชีพขายของออนไลน์   อาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันมาก ไม่ว่าจะอยุ่ที่ไหนก็สามารถลงทุนทำได้ แต่ก่อนจะทำต้องศึกษาการตลาดให้ดีก่อน มองหาสินค้าที่ใหม่ๆสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อร้านของเรา คิดหาช่องทางการขายที่แปลกจากคนอื่น เพื่อให้ร้านของเราเป็นที่รู้จัก อาชีพขายของออนไลน์นั้นสามารถเป็นเจ้าของขายเองหรือเป็นตัวแทนให้กับร้านค้าอื่นโดยที่เราไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง ซึ่งการขายทางออนไลน์นั้นมีมากมาย เช่น Instagram Twitter หรือว่า Facebook มีสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์ต้องทำคือ ต้องทำความรู้จักสินค้าที่เราขาย เพราะว่าเมื่อเวลาลูกค้าถามจะได้ตอบได้ละเอียด ตอบคำถามลูกค้าได้หมดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขายของออนไลน์

นักแปลหรือล่าม   ในปัจจุบันภาษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพราะประเทศไทยเราสมัยนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอาชีพนักแปลจึงขาดไม่ได้ ภาษาที่ต้องการในสมัยนี้ เช่น ล่ามภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ซึ่งคนทำอาชีพนี้ต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก 

อาชีพรับจ้างพิมพ์งาน   อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่เห็นทำกันมานาน ยังเป็นอาชีพอิสระที่ท้องตลาดยังต้องการอยู่เช่นกัน การทำงานอาชีพนี้ต้องมีความรอบคอบ ทำงานต้องมีความล่ะเอียดถูกต้องแม่นยำ เช่น รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำรายงาน หรือจะเป็นงานพิมพ์หนังสือต่างๆ ถ้าทำผลงานออกมาดีย่อมมีลูกค้าจ้างงานตลอดแน่นอน รายได้ดีตลอด

อาชีพช่างภาพอิสระ   อาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนชอบสะพายกล้องถ่ายรูปทั่วไป เพราะปัจจุบันมีคนส่วนใหญ่นิยมถ่ายรูปเก็บไว้กัน โดยสามารถรับงานจ้างถ่ายรูปในงานเลี้ยงต่างๆ งานแต่ง หรือจะเป็นงานรับปริญญา โดยต้องมีการพัฒนาฝีมือในการถ่ายรูปไปเรื่อยๆ  ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินให้ไม่น้อยเลยทีเดียว

                 ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นอาชีพอิสระคราวๆที่คนส่วนใหญ่ทำกัน การทำอาชีพนี้ปัจจัยสำคัญต้องมีความอดทน เพราะคู่แข่งเรามีมากมาย ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด รับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ

unnamed (1)

ธุรกิจการทำความสะอาดบ้าน

ธุรกิจการทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างไร

อันนี้เป็นเรื่องราวที่มีคนทำแล้วได้เงินเยอะเหมือนกัน ซึ่งเรานั้นจะมาบอกว่าเป็นอาชีพแจ๋วนะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนั้นก็ต้องมีแจ๋วค่ะ หรือว่าเรานั้นใช้เวลาที่เป็นวันหยุดนั้นไปทำก็ได้แต่ว่าเรานั้นต้องลงทุนเยอะเหมือนกัน และก็ต้องมีคนช่วยด้วยค่ะ นั่นก็คือเป็นแม่บ้านรับทำความสะอาดค่ะ

โดยปกตินั้นเราจะเห็นว่าจะมีพนักงานที่ทำงานความสะอาดตามคอนโด  หรือว่าตามห้าง โรงแรม หรือว่าตามโรงพยาบาล แต่อันนี้เป็นการที่เรานั้นไปรับจ้างไปเสนองานให้กับกลุ่มที่ปลูกบ้านจัดสรร หรือว่าบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ หรือว่าอาคารพาณิชย์ แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเดี่ยวนี้โครงการที่จะปลูกบ้านใหม่นั้นมีเยอะแยะมากมาย

เพียงแค่เรานั้นไปยื่นข้อเสนอ ว่าเรานั้นจะมาทำความสะอาด ตามโครงการนั้นก็จะรับงานเป็นแบบว่าหลังต่อหลัง เพราะว่าหลังหนึ่งที่เรานั้นต้องทำความสะอาดเรานั้นจะได้รับค่าจ้างนั้นเป็นหลังเพราะหลังหนึ่ง ประมาณ 2000-4000  บาท แต่ว่าคราวนี้เรานั้นต้องลงทุนในการที่เรานั้นต้องซื้ออุปกรณ์เยอะเลยเพราะว่าเรานั้นต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่น เครื่องมือขัดพื้น ถูพื้นอีกเพราะว่าเรานั้นต้องลงทุนในครั้งแรกนั้นต้องใช้เงินในราคาที่สูงแต่ว่าเรานั้นไม่ได้ทำแค่ครั้งเดี่ยวเพราะว่าโครงการหนึ่งมีบ้านให้เรานั้นต้องทำความสะอาดต้องกี่หลัง

แต่ว่าวันหนึ่งเรานั้นจะทำได้ประมาณ 2-3 หลังต่อวัน เพราะว่าบ้านในแต่ละหลังนั้นเราต้องทำความสะอาดทุกอย่างเพราะว่าเมื่อโครงการนั้นทำบ้านเสร็จนั้นเราก็ต้องไปกวาดเก็บ  เศษฝุ่นหรือว่าเศษไม้ที่ตกหล่นซึ่งเรานั้นต้องทำความสะอาดใหม่อีกเพราะว่าก่อนที่จะส่งต่อบ้านให้กับคนที่ซื้อเมื่อคราวนี้คุณนั้นรู้แบบนี้

ถ้าเรานั้นอยากที่จะลงทุนหรือว่ารับจ้างทำความสะอาดนั้นก็แค่เรานั้นต้องมีอุปกรณ์ที่ครบ และก็คนที่ต้องช่วยเรานั้นอีกสักสองสามคม เพราะว่าเราต้องกวาดเก็บงานนั้นทุกอย่างแต่ว่าผลค่าตอบแทนนั้นก็เยอะอยู่นะครับ อันนี้เรานั้นให้ไปเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะหารายได้นั้นเสริมว่าเรานั้นอยากจะทำอะไร

อันนี้เราก็คิดว่าเป็นอีกงานที่ไม่ว่าเรานั้นมีอายุเท่าไหร่นั้นเราก็ทำได้ เพียงแค่เรานั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพราะว่าวันหนึ่งนั้นเราทำความสะอาดต่อหลังนั้นอย่างเช่นหลังละ 3000 x 3 = 30000 บาท ต่อวันเลยนะครับบวกกับว่าเรานั้นต้องซื้ออุปกรณ์นั้นแพงมากหน่อยซึ่งเรานั้นต้องมีเงินอยู่ประมาณ แสนถึงสองแสน เพราะว่าเรานั้นต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด ลองเอาไปคิดดูครับเพื่อว่าสนใจ

ธุรกิจริมชายหาด ทำแล้วรวย

ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวทะเล เรามักจะเห็นร้านค้ามากมายที่ขึ้นอยู่ตามริมชายหาด   ซึ่งร้านค้าเหล่านี้คือธุรกิจในครัวเรือนที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดกับชายหาด ยิ่งชายหาดไหนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะที่นั่นก็จะมีร้านค้าเยอะขึ้นตามนักท่องเที่ยว

วันนี้เรามาดูกันว่าธุรกิจริมชายหาดที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ริมหาดคือธุรกิจอะไรกันบ้างเผื่อข้อมูลนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ริมชายหาดได้บ้าง

  1. กิจการแชร์ให้เช่าที่พัก  หากเราไปเที่ยวตามทะเลและหากเราเดินตามถนนริมชายหาดเรามักจะเห็นป้ายเขียนกำกับเอาไว้ว่ามีห้องว่าให้เช่า ซึ่งหากเราไปสอบถามดูจะพบว่าบ้างที่เป็นการแชร์ห้องจากบ้านที่พักอาศัยอยู่แบ่งเป็นห้องให้เช่า หรือบางที่จะใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่ไม่ได้ใช้งานอะไรมาสร้างเป็นห้องพักเป็นแถวปล่อยให้คนมาเช่าใช้นอนชั่วคราวแบบรายวันเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับตัวเอง 
  2. โรงแรมที่พักริมชายหาด  ซึ่งธุรกิจนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากเพราะหากพักที่โรงแรมแล้วเรามักจะได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างทั้งเรื่องการเก็บกวาดห้องที่ไม่ต้องทำเอง อาหารเช้าที่มีพร้อมบริการและสระว่ายน้ำให้ว่ายน้ำเล่นยามเมื่อไม่ต้องการออกไปนอกโรงแรมและยังมีอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศมักจะเลือกที่พักที่เป็นโรงแรมในการเข้าพักอาศัยมากว่าเพราะทั้งสะอาด สะดวก มีพนักงานคอยให้ความบริการช่วยเหลือและค่อนข้างปลอดภัยกว่าการไปเช่าพักตามบ้านเรือนที่มีการแบ่งให้เช่า
  3. มัคคุเทศก์  สำหรับการบริการเป็นไกด์แนะนำข้อมูลนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศก็ยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งนั้น เพราะมีการเที่ยวบางที่ที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่รู้และต้องการคำแนะนำ เหมือนอย่างเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เราก็มักจะต้องเสียเงินจ้างไกด์ให้นำทางเราไปท่องเที่ยวเพราะเราไม่ชำนาญพื้นที่หรือภาษาของประเทศที่เราไป ดังนั้นที่ริมชายหาดของไทยก็จะมีไกด์ประจำคอยให้บริการนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 

นี่เป็นเพียงแค่กิจการจำนวนน้อยเท่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังที่จริงริมชายหาดมีธุรกิจมากมายกว่านี้อีกเยอะ และที่สำคัญทั้งสามกิจการนี้ เราสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นกิจการของเราถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ติดกับชายหาดได้  เพราะหากที่ไหนเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แน่นอนว่าย่อมต้องมีนักท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวย่อมต้องการที่พักและคนที่คอยแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ดังนั้นเราจึงสามารถนำกิจการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับเราได้เช่นกัน

270518

ธุรกิจการขายน้ำหอม

ธุรกิจการขายน้ำหอม มีดังนี้

น้ำหอมนั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นส่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่จะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนั้นก็ควรที่จะใช้น้ำหอมกันเพื่อที่จะช่วยในการทำให้ตัวเรานั้นมั่นใจในการดำเดินชีวิตการที่เรานั้นฉีดน้ำหอมนั้นเพื่อที่เสริมความมั่นใจจึงทำให้ไม่น่าที่แปลกใจว่าคนส่วนใหญ่นั้นมีความหลงใหลในการที่ใช้น้ำหอมเพื่อที่ทำให้เรานั้นมั่นใจในแต่ละวัน

แล้วน้ำหอมนั้นมีให้เรานั้นเลือกมากมายหลายกลิ่นจึงทำให้ไม่น่าที่จะแปลกใจที่หลายคนนั้นอยากที่จะทำธุรกิจในการขายน้ำหอมวันนี้เราจะเราต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวในการที่เรานั้นต้องรับมือมีอะไรบ้าง 

ทำเลร้านค้าที่เข้าถึงกลุ่มคนซื้อ 

สินค้าในแต่ละอย่างนั้นเราก็มีความจำเป็นที่ต้องมีหน้าร้านเพราะว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรานั้นมีหน้าร้านและขายจริงแต่ด้วยว่าเดี่ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไปทำให้การที่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการมีค้าใช้จ่ายให้น้อยลงเพราะว่าการแข่งขันในการตลาดนั้นมีอยู่มากดังนั้นเราต้องเลือกทำเลในการขายให้มากขึ้นก่อนที่เรานั้นจะขายเราต้องเลือกและเจาะกลุ่มลูกค้าที่เรานั้นต้องเป้าหมายไว้

สำหรับร้านขายน้ำหอมแบ่งเป็น cc ราคานั้นเริ่มต้นที่  10-20 บาท

ถือว่าถูกอย่างมากซึ่งสามารถจับจ่ายซื้อขายได้อย่างง่ายเพราะไม่ว่าเรานั้นจะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือเป็นกลุ่มที่ทำงานนั้นก็สามารถเลือกซื้อได้อย่างสบายไม่ต้องคิดมากส่วนทำเลที่เหมาะสำหรับในการที่เราแบบมีหน้าร้านคือ ต้องอยู่ในตลาดนัด ตลาดกลางคืน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้านประจำเพื่อเสียค่าเช่าเป็นรายเดือน ขายน้ำหอมแบบไม่มีหน้าร้าน เป็นรูปแบบของธุรกิจออนไลน์.ที่เหมาะกับยุคนี้แต่ว่าต้องให้ความสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพน้ำหอมนั้นต้องมาก่อนแต่รูปแบบร้านร้านค้า

ดังกล่าวนั้นช่วยลดความเสี่ยงเสียเงินกับค่าเช่าเพราะเป็นการขายทางออนไลน์เปิดร้านผ่านเพจหรือว่าเฟสบุ๊คอีกทั้งในอนาคตสามารถต่อยอดและรับสมัคตัวแทนได้ด้วย  

ซึ่งแม้ว่าการขายทางออนไลน์ทางเพจ หรือว่าเฟสบ๊คนั้นจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น 

แต่สินค้าประเภทน้ำหอมเป็นสินค้าที่ต้องมีการทดลอง ในการดมกลิ่น จึงการที่เรามีหน้าร้านนั้นก็มีข้อที่ได้เปรียบอยู่มากดังนั้นหากอยากจะเริ่มธุรกิจอย่างมั่นคงก็ต้องวางแผนหาหน้าร้านที่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายที่เรานั้นตั้งใจไว้ว่าเรานั้นจะเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบไหนจากนั้นเราก็เลือกในการที่เรานั้นแต่งร้านให้สวยงามและแตกต่างจากร้านอื่นเพื่อที่จะดึงดูลูกค้าให้มาเลือกซื้อน้ำหอมของเรา

ธุรกิจในโครงการของหมู่บ้าน

ธุรกิจในโครงการของหมู่บ้าน การรับรดน้ำตัดหญ้ารายได้ดีกว่าที่คุณคิด

     สำหรับตามโครงการในหมู่บ้านใหญ่ที่มีราคาตั้งแต่สี่ถึงห้าร้านขึ้นไป คนที่มาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านราคานี้ ส่วนมากมักจะเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ หรือหากเป็นพนักงานที่ต้องทำงานออกบ้านแต่เช้าและกลับมาถึงบ้านในตอนค่ำ ดังนั้นการที่พวกเขาเหล่านั้นจะมีเวลามาดูแลสวน ดูแลต้นไม้ภายในบริเวณบ้านของตัวเองจึงค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมาก

เพราะกว่าจะฝ่ารถติดกลับมาถึงบ้านก็ทำให้เหนื่อยมากอยู่แล้ว บางคนกลับมาถึงบ้านสามหรือสี่ทุ่มกว่าจะอาบน้ำเสร็จก็จะได้เวลาเข้านอนเพื่อพักผ่อนอีกแล้วดังนั้นคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านใหญ่จึงมักจะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลต้นไม้ของตัวเอง จะหาเวลาได้ก็เฉพาะวันหยุดเท่านั้น

 

ซึ่งหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้ว

ก็อยากจะพักผ่อนบ้างหากต้องมารดน้ำตัดกิ่งไม้ ก็ทำให้แทบไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลย ดังนั้นธุรกิจการรับรดน้ำต้นไม้และตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้จึงเกิดขึ้น  ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่รับดูแลสวนได้เงินมากมาย ลองคำนวณง่ายๆคือ หมู่บ้านตามโครงการใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีบ้านเป็นร้อยหลังคาเรือน

หากเรารับตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้แค่เพียงวันละ 10 หลังคาเรือนโดยคิดค่าตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้บ้านละ 600 บาทคิดดูว่าจะได้เงินจากการทำงานนี้เดือนละเท่าไหร่ ลองเอา 600 x10 = 6000 บาท

ซึ่งนั่นหมายถึงเราจะได้เงินจากการตัดหญ้าและรดน้ำวันละ 6000 บาททีเดียวและหากเราทำทุกวันอาจจะข้ามวันเสาร์อาทิตย์ไปบ้าง ถ้าโดยรวมเราทำงานเดือนละ 20 วันนั้นเท่ากับว่าเราเอา 6000 x 20 = 120,000 บาทเลยทีเดียว เรียกว่าการตัดต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้าทำสวนสร้างรายได้ในแต่ละเดือนเป็นกำเป็นกำเลยทีเดียว หรือหากวันละ 10 หลังคาเรือนมากเกินไป ลดลงมาเหลือวันละ 5 หลังเงินก็ยังได้เป็นหลักหมื่นสูงถึงหกหมื่นบ้านเลย จะเห็นได้ว่านี่ยังไม่ได้ทำครบทุกหลัง

ซึ่งธุรกิจนี้หากเราสามารถติดต่อโครงการขอเป็นคนเข้ามาดูแลตามบ้านได้ทุกหลัง

เราสามารถสร้างธุรกิจของเราให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการจ้างลูกน้องเข้ามาช่วยตัดหญ้าให้ เพราะค่าแรงคนงานต่อคนวันละสามร้อยกว่าบาทเท่านั้น ยังไงธุรกิจนี้ก็สามารถทำกำไรให้เราได้อย่างมากมาย ซึ่งถือว่าธุรกิจนี้คุ้มค่าที่จะทำเพราะลงทุนซื้อเครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดหญ้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้นานหากเรามีการเก็บรักษาอุปกรณ์ทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี 

การแปรรูปสินค้า

การแปรรูปสินค้ามีดังนี้

ปัญหาที่เกษตรกรมักพบกันนั่นก็คือการที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนั่นจึงทำให้มีการออกนโยบายการฝึกอบรมหรือว่าการเพิ่มโอกาสให้กับชาวเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การแปรรูปสินค้าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี 1 ตัวเลือกที่หลายฝ่ายพยายามออกมาสนับสนุน

ตั้งแต่มีการนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อนานมาแล้ว

ณตอนนั้นมีการนำสินค้ามากมายนำมาแปรรูปแล้วก็จะวางขายแม้กระทั่งส่งออกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีนักลงทุนมากมายแจ้งเกิดได้จากนโยบายนี้ มีมากมายได้ประโยชน์จากการแปรรูปนี้การส่งวัตถุดิบในการทำเช่นห่อบรรจุภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

วัสดุในการบรรจุผลิตภัณฑ์ การทำการตลาดและการโปรโมทรวมถึงการโฆษณาเหล่านี้ทำให้เกิดอาชีพและรายได้มากมายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นผลระยะยาวในช่วง 4-5 ปีมานี้มีการลดตัวลงมา สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในประเทศไทยมีความวุ่นวายเป็นอย่างมากการส่งออกค่อนข้างมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามในปี 2018 ประเทศไทย

มียอดการส่งออกเยอะมากที่สุดเป็นประวัติการณ์สินค้าทางการเกษตรมากมายถูกนำส่งออกไปจำหน่าย รวมถึงสินค้าแปรรูปด้วยสินค้าเป็นรูปถือว่าเป็นยอดนิยมของฝากของที่ติดไม้ติดมือนำกลับไปบ้านของนักท่องเที่ยวหลายคน การแปรรูปไม่ใช่เพียงแค่นำผลไม้นำของต่างๆมาแปรสภาพเช่นการทำกล้วยบวชชีถือว่าเป็นการแปรรูปไหมคำตอบคือใช่ถือว่าเป็นการแปรรูป

แต่ยังต้องคิดต่อว่าเราจะสามารถขายยังไงให้ได้จำนวนมากๆ

ที่ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาเยี่ยมชมประเทศของเราในปีที่ผ่านมาสินค้ายอดนิยมที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องถือติดไม้ติดมือกลับไปบ้านหนึ่งอย่างก็คือน้ำมะพร้าวณตอนนี้มี  sme มากมายทำน้ำมะพร้าวออกมา ทำการแปรรูปต่างๆใส่บรรจุภัณฑ์ทำการตลาดเป็นอย่างดีทำให้เที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือแม้แต่จะเป็นมะม่วงกวนแต่ในระยะหลังมะม่วงกวนถือว่าเป็นของที่หลายๆตำบลทำออกมาแต่มีบางตำบลมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถทานได้พกพาสะดวกจึงทำให้เป็นอีก 1 ชิ้นที่เป็นยอดนิยม

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา มีช่องทางมากมายในการแปรรูปสินค้าในการนำผลิตภัณฑ์จาก ตำบลของตัวเองมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวที่เห็นผลชัดมากๆ ถ้าหากมีการขยายโครงการและการสนับสนุนจากทางภาครัฐอาจจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในระยะหลังนี้มีเหตุการณ์มากมายทำให้ความมั่นใจในการลงทุนหรือการทำธุรกิจใดๆ

ในประเทศไทยชะลอตัวลงเนื่องมาจากความวิตกกังวลจากนักลงทุนมากมายทั้งนี้เราควรมองหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจก็อยากจะแนะนำว่าการแปรรูปสินค้าจากของที่มีรอบๆตัวอาจจะเป็นช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจในทุกวันนี้ก็ได้เพราะทุกวันนี้ทุกคนมุ่งเน้นแต่การทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี