คลังเก็บหมวดหมู่: ธุรกิจ

การวิเคราะห์เงินทุนและการขยายบริษัท

ส่วนสำคัญของบริษัทนะคือการเงินในส่วนนี้จำเป็นจะต้องมีผู้ที่ชำนาญเข้ามาบริหาร การเงินคือการที่ต้องบริหารทรัพยากรให้ได้มากที่สุดลดต้นทุนของบริษัทก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของการเงิน จึงทำให้มีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินให้ออกว่าในการลงทุน

แต่ละครั้งจะทำให้เกิดผลอย่างไรกับบริษัทเพราะถ้าหากควบคุมการเงินไม่ดีเพราะอาจจะทำให้บริษัทเข้าสู่ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสภาวะขาดดุลของบริษัท หรือแม้แต่จะเป็นสภาวะขาดสภาพคล่อง ส่วนที่กล่าวมาจึงมีความคิดเห็นว่าการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในส่วนที่จะได้กำไรหรือผลตอบแทน

 ถ้ามีการวิเคราะห์ต่างๆในการดำเนินโครงการที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผลกำไรและผลตอบแทนเหล่านั้นลดน้อยลง ในส่วนนี้เองการดำเนินธุรกิจของเอกชนหรือภาครัฐก็ตามจึงจำเป็นต้องมองผลกำไรเป็นส่วนต้นเพื่อที่จะให้บริษัทมีการเจริญเติบโต ในส่วนของผลตอบแทนนี้อาจจะเป็นตัวเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงการต่างๆ

ที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตไปได้ โดยการพัฒนาในการลงทุนเพิ่มเงินทุนในส่วนการผลิตหรือเพิ่มโอกาสในการทำงานอย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ในการผลิตอยู่เสมอจะทำให้การลงทุนต้องมองระยะให้เหมาะสมหรือมองที่ทางให้เหมาะสมจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตไปได้ องค์กรธุรกิจต่างๆถือว่าเป็นผลสำคัญอย่างมากที่จะมองทิศทางของกำไรหรือผลตอบแทนของบริษัทเป็นตัวเงินในการลงทุนต่างๆเพราะกำไรในบริษัทเหล่านั้น ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะบางครั้งที่กำไรลดลงในแต่ละปีจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนเพิ่มในการแข่งขันในตลาดนั้นๆ

 จึงทำให้การควบคุมเงินในบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ว่าบริษัทนั้นจะได้กำไรอย่างไรหรือว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่ในบริษัทจึงเป็นเรื่องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆธุรกิจที่อยู่รอดในธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงจะต้องมีการวิเคราะห์อยู่เสมอว่ามีโอกาสในการต่อสู้มากน้อยขนาดไหน ความสำคัญหลักๆก็คือการวิเคราะห์กำลังการผลิตหรือว่าการดำเนินการตลาดของบริษัทของตัวเองว่ามีโอกาสต่อสู้มากน้อยขนาดไหน

 ต่อมาหากมีโอกาสต่อสู้จะสามารถเพิ่มทุนในส่วนใดบ้างเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตหรือขยายสาขาไปได้ ในส่วนนี้เองจำเป็นจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ในส่วนของเงินลงทุนให้เหมาะสมเพราะว่าน้ำหนักและความสำคัญของการวิเคราะห์การเงินส่งผลต่อบริษัทโดยตรง ในอุตสาหกรรมต่างๆมีบริษัทมากมายที่มีการวิเคราะห์ทางด้านการเงินที่ไม่เหมาะสมทำให้บริษัทนั้นสูญเสียโอกาสแนะนำตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงอย่างมาก

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะบริหารทรัพยากรให้เหมาะสมมากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดดุลของบริษัทและสร้างโอกาสในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเพราะการลงทุนในแต่ละครั้งของบริษัทก็มีไว้เพื่อหวังผลกำไรในโครงการต่างๆ ในส่วนของโครงการต่างๆที่มีการวางแผนไว้แล้วว่าจะมีการลงทุนหากไม่มีเงินทุนหรือแหล่งเงินทุนที่จะมาดำเนินการก็จะทำให้โครงการเหล่านั้นที่มีโอกาสในการขยายตัวของบริษัทเพิ่มขึ้นสามารถลงไปได้เลยก็ว่าได้ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabetcn

การพัฒนาโครงการที่เหมาะสมกับการทำงานและลักษณะองค์กร

การมองภาพรวมของการบริหารในส่วนของโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่หรือแม้แต่การบริหารองค์กรของตัวเอง ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ย่อมมีสายการทำงานและการแบ่งโครงสร้างต่างๆในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานนั้น

เพื่อให้สามารถทำงานของตัวเองได้อย่างร่วงหรือแม้แต่เป็นทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมองดูดีๆในแต่ละบริษัทจะมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนนั่นคือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างงานของตัวเองและความถนัดของตัวเองให้มีความชำนาญในแต่ละหน้าที่

ความสำคัญของการบริหารโครงการต่างๆและบริหารบุคลากรต่างๆภายในองค์กรนั้นจะทำให้เราสามารถมองดูภาพรวมได้และควบคุมสิ่งเหล่านั้นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นการคิดของผู้บริหารเพียงคนเดียวหรือแม้แต่จะเป็นการกำหนดของใครคนหนึ่งเพียงคนเดียวแต่เป็นการที่หลายๆคน ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นหาจุดร่วมกันที่สุดเพื่อทำให้งานเหล่านั้นออกมาดีหรือออกมาบรรลุเป้าหมาย

เท่านี้เองจึงทำให้การบริหารโครงการหรือการบริหารในส่วนต่างๆจำเป็นอย่างมากในการใช้ความรู้ความสามารถและการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆที่นำมาร่วมกันในโครงการต่างๆ การดำเนินกิจการภายในจำเป็นต้องพึ่งบุคลากรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสำนักงานที่เน้นไปในการนำเสนอสิ่งต่างๆหรือขายความคิดเป็นหลักไม่มีกระบวนการผลิต เหล่านี้เองจึงต้องมีการรวบรวมความคิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารหรือจะเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการก็ตาม

จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหากผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆเพื่อแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามจะต้องมีผู้ที่จะต้องประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆหรืองานในแต่ละแผนกเข้ามารวมกันเพื่อทำให้เป็นรูปเป็นร่างและตรงไปตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร หน้าที่ของแต่ละแผนกจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น เพราะถ้าหากมีหน้าที่อย่างชัดเจนจะทำให้มุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์ได้ง่ายกว่าการที่ทำงานแบบไม่มีการวางแผนไม่มีการจัด

โครงสร้างต่างๆของงาน การหาผู้รับผิดชอบงานจะทำให้มีผู้ที่ต้องคอยดูแลควบคุมและกำกับในส่วนต่างๆ เพื่อให้โครงการเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างที่ถูกต้องและแผนเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในส่วนของงานที่ทำ

หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาจะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถปรับตัวเองไปได้และพัฒนางานต่างๆไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงเป็นความสำคัญอย่างมากในการวางโครงสร้างของการทำงานและการวางบุคลากรที่มีคุณภาพหรือความถนัดในสายงานนั้นให้ถูกต้องซึ่งเรานี่เองจึงเป็นความจริงว่าหากมีผู้ที่มีชำนาญเฉพาะทางควรให้เขาพัฒนาตัวเองและศักยภาพของตัวเองไปในทิศทางนั้นๆ 

 

สนับสนุนโดย  ดู E-SPORT

การเลือกอาชีพเสริม

การทำอาชีพเสริมในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนนิยมทำกันมากขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ทำให้คนที่ทำงานประจำนั้นรายได้อาจจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั่นเอง และเคล็ดลับในการเลือกอาชีพเสริมนั้น คือการเลือกอาชีพเสริมที่รายได้ไม่มีจุดสิ้นสุดหรือตายตัวเรียกอีกอย่างว่ารายได้ที่ไม่มีเพดาน เพราะเพดานเปรียบเสมือนความร่ำรวยนั่นเอง

รายได้ต้องไม่ขึ้นกับเวลาแต่จะต้องเป็นรายได้ที่ขึ้นกับผลลัพธ์ เพราะถ้าหากว่ารายได้ขึ้นตามเวลานั้น เวลาเป็นสิ่งที่มีขีดจำกัดก็จะทำให้คุณไม่มีวันรวยนั่นเองยกตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานสถานที่ทำงานแห่งหนึ่งคุณได้ค้าจ้าง ชั่วโมงละ 30 เท่ากับว่า 5 ชั่วโมงได้ 150 แล้วถ้าอยากได้ 300 เท่ากับว่าวันหนึ่งคุณต้องทำงาน10 ชั่วโมง

แล้วถ้าอยากได้ 3,000 ต้องทำงานร้อยชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเอง แต่หากเป็นรายได้ที่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์แน่นอนว่าผลลัพธ์ไม่มีข้อจำกัดหรือลิมิต ยกตัวอย่างคืองานชิ้นแรกคุณสามารถปิดการขายได้ในเวลา 1 เดือน ชิ้นต่อมา สามารถปิดการขายได้ใน 2 สัปดาห์

เห็นไหมว่าคุณยังเหลือเวลาอีก 2สัปดาห์ ที่สามารถปิดการขายเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ และหากมีการขยายทีมในการปิดกรขายและสามารถส่งงานต่อไปในทีมและสามารถปิดการขายได้อีกเรื่อยๆ แน่นอนว่ารายได้ของคุณก็จะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเอง ดังนั้นควรจะเลือกงานที่รายได้ไม่ได้ขึ้นกับเวลาแต่รายได้ขึ้นกับผลลัพธ์นั่นเอง

อาชีพเสริมต้องสามารถเริ่มได้ที่ตัวเอง และสามารถเริ่มได้เลยในทันที ไม่จำเป็นต้องมีทีมหรือคนเยอะ เพราะการที่มีคนเยอะทำให้สามารถเริ่มได้ยากขึ้นด้วย และอุปสรรคในการเริ่มก็ยิ่งเยอะเช่นกัน ดังนั้นควรจะเลือกอาชีพเสริมที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือตัวคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นในตอนแรกจะดีที่สุด และเมื่ออาชีพเสริมไปได้ด้วยดีแล้วนั้นการหาทีมหรือคนช่วยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ

การเลือกงานเสริมที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบปริญญาหรือวุฒิการศึกษาต่างๆ แต่คุณจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนั้น  หรือการเลือกอาชีพเสริมที่คุณนั้นมีความสามารถนั่นเอง

การเลือกอาชีพเสริมที่สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจใหม่ได้ เพราะเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจใหม่จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ดังนั้นการเลือกอาชีพเสริมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจในอนาคตได้ ทำให้คุณนั้นมีอาชีพเสริมที่เป็นธุรกิจหลักในอนาคตนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อธุรกิจมีการเติบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้มากขึ้นเช่นกัน และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการวางแผนและเลือกอาชีพถูกมันจะสามารถโตได้เร็วและสามารถโตได้ในระยะยาว ระยะเวลาเหนื่อยจะน้อยกว่าคนที่เลือกทางผิดนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  Ufabet ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ยอดขายสุดรุ่งกับแอมเวย์

แอมเวย์นั้นทุบสถิติ2หมื่นล้านือเป็นประวัติการณ์

นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด เปิดเผยว่ายอดขายของแอมเวย์ประเทศไทยในปี62 นี้จะเติบโตทะลุเป้าหมายที่20,000ล้านบาทแน่นอน ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประสัติการณ์เติบโตจากปีก่อนประมาณ6-7% ซึ่งมียอดขาย 19,000ล้านบาท และเชื่อว่าภายในปี 2568 จะเพิ่มเป็น30,000ล้านบาท

สำหรับปัจจัยหลักมาจากการใช้กลยุมธ์หลักทั้ง3 ด้าน ท้งเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มยังแอดฮาร์ททั้งในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการมอบโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการนำระบบคอร์สพลัสหรือการปรับโครงสร้างรายได้เพิ่มเงินรางวัลพิเศษให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ที่นำมาใช้ ถือว่ามีโมเมนตั้มหรือมีแรงส่งที่ดีมาก

ทั้งในช่วงที่ผ่านมานั้น ที่ใช้ระบบคอร์พลัสพบว่ามียอดการสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์และสามชิกใหม่เติบโตเฉลี่ยถึง30% จากนักธุรกิจประมาณ3.3แสนคนที่ไม่เพิ่มมาเป็น10ปีแล้ว โดยระบบคอร์พลัสจะทำให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่ทำธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง20-30% ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่ดีมาก

ขณะเดียวกันยังพัฒนาเครื่องมือดิจิตตอลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคยุคในปัจจุบันและเสริมทักษะการใช้โซเลียลมีเดียในการทำธุรกิจให้กับนักธุรกิจแอมเวย์โดยก่อนหน้านี้ได้ลงทุนครั้งใหญ่กับการสร้างแพลตฟอร์มแอมเวย์เพื่อก้าวไปสู่ปีที่70 ในอีก10ปีข้างหน้า ที่ตั้งความหวังให้เป็นระบบการขายผ่านโซเชียลหรือโซเชียลเซลลิ่งที่ยังงความเป็นระบบขายตรงเหมือนเดิม แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัวแต่ยอดขายแอมเวย์ยังเติบโตได้เพราะสินค้านั้นมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีที่สำคัญลูกค้าก้ยังชื่นชอบแบบรนด์แอมเวย์ตลาดขายตรงโดยรวมปีนี้มีมูลค่าตลาดรวมระมาณ 70,000ล้านบาท

ในปี 2563 นั้นยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มเฉพาะบุคคลพร้อมปรับแบรนด์ให้เข้าถึง และง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และได้พัฒนาเครื่องมือ

จิตตอลได้อย่างต่อเนื่องขึ้นไปอีก การทำตลาดที่เน้นผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet

การแข่งขันของ platform Streaming ในปัจจุบัน

ในช่วงเวลาปีที่ผ่านมามีไข้และย้ายค่ายลงทุนในการทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการ Streaming Music หรือการทำเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ Series ต่างๆในประเทศต่างประเทศทั้งหมดถูกนำมารวมกันในปัจจุบันและมีหลาย แบบฟอร์มนำสินค้าของตัวเองออกมาเป็นการโปรโมทต่างๆเพื่อให้คนเข้ามาใช้โดยในการเรียกเก็บเงินหลายๆครั้งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Subscribe กันหมดแล้ว

นั่นคือการที่คุณสามารถดูได้ตลอดทั้งเดือนหรือไม่ว่าจะเป็นรายปีโดยการจ่ายค่าบริการเป็นแบบ Subscribe ไม่ว่าจะเป็นหากคุณใช้เพียงคนเดียวคุณก็อาจจะจ่ายประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 130 บาทถึง 250 บาทแล้วแต่รูปแบบสินค้าที่คุณใช้ไปหรือรูปแบบบริการต่างๆหากเป็นบริการ Music เกมมิ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยแต่ถ้าหากเป็นอย่างหนังภาพยนตร์ Series ต่างๆราคาก็จะอยู่ประมาณ 200 กว่าบาท

1764694

แต่หากในปัจจุบันไม่ใช่เพียงใช้คนเดียวมีการแชร์กับคนในครอบครัวต่างๆนี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ดึงลูกค้าเพื่อเอามาขยายฐานลูกค้าอีกทีกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถขยายตลาดของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการนำดึงเอากลุ่มลูกค้านึงมาก็จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและมากและค่าบริการก็อาจจะลดน้อยลงนิดหน่อยถ้าเทียบกับเปิดให้ใช้บริการเพียงคนเดียวแต่ทั้งนี้ความคุ้มในการใช้เหล่านั้น

จะถูกแพร่กระจายไปในสังคมเช่นสมมติว่าในบ้านของคุณมีเด็กอายุประมาณ 18 ปีเขาดูหนังดูซีรีย์จากบริการ สตีมมิ่ง และมีการนำไปพูดคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนทำให้เพื่อนที่โรงเรียนมีความต้องการที่จะชมหรือดูซีรีย์นั้นเช่นเดียวกันนั่นคือการขยายทางการตลาดอีก 1 อย่างทำให้ผู้ใช้บริการเยอะและมีการเข้าถึงคนได้มากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเพราะตลาดถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ

ตอนนี้มีผู้ใช้บริการหลักร้อยล้านภายในแค่ 3 ปียกตัวอย่างเช่น netflix เป็นบริษัทที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นแค่ร้านเช่าวีดีโอขนาดใหญ่แต่มีการปรับตัวหรือมีการเปลี่ยนแป้นธุรกิจของตัวเองทำให้เริ่มกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาการสตรีมมิ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองแต่ภายหลังมีการตอบสนองจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมากจึงทำให้บริษัทนี้โตอย่างรวดเร็วและและหลายบริษัทมีการมองเห็นว่าธุรกิจนี้

กำลังเติบโตและสามารถขยายใหญ่ได้คนที่เข้ามาร่วมในการอ่านนี้ก็คือดิสนีย์เป็นการเปิดให้บริการ Disney Plus  กับกูให้ กับเพื่อให้คนได้เข้าถึง Content ได้อย่างง่ายดายและยังมีอีกหลายๆที่เปิดตัวรวมถึงแอปเปิ้ลด้วยที่มีการเปิดตัวภายในปี 2020 เราต้องมาดูกันว่าการแข่งขันจะดุเดือดขนาดไหน

เพราะในปัจจุบันมีการลดราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการของตัวเองอย่าง Apple ก็มีการแจกให้ใช้ฟรี 3 เดือนหากซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวแอปเปิ้ลเองจึงทำให้ตลาดนี้มีการจับตามองเป็นอย่างมาก

การกำหนดผู้บริหารโครงการและทิศทางของโครงการ

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นผู้ที่เคยทำงานมาก่อนจะมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น ในการใช้ประสบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการต่างๆภายใต้จุดประสงค์คือการพัฒนาให้บริษัทมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในแต่ละปีจะมีโครงการมากมายถูกนำเสนอขึ้น

มาเพื่อให้ผู้บริหารได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานรวมถึงแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆบริษัท จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญหรือเคยทำโครงการต่างๆขึ้นมาในการดำเนิน

 งานต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพราะในแต่ละครั้งที่ถูกกำหนดโครงการขึ้นมาจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากเพื่อนำมาหมุนเวียนหรือมาดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านบุคคลรวมถึงทรัพยากรทางด้านการเงิน ในส่วนนี้เองค่ะใครที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานต่างๆ

จะมีความสามารถในการบริหารโครงการและดำเนินโครงการไปได้ด้วยความราบรื่น และสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้มาค้นหาปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือเตรียมแนวทางในการรับมือกับปัญหาให้ได้มากที่สุดในแต่ละโครงการย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในโครงการที่มีขนาดเล็กหรือว่าโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงในการร่วมลงทุนในการดำเนินโครงการ

 องค์กรต่างๆที่มีการประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือแม้แต่การจัดตั้งโครงการต่างๆคือการสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากรต่างๆภายในโรงงาน การพัฒนาบุคลากรต่างๆจะช่วยให้มีการลดต้นทุนมากยิ่งขึ้นและรวมถึงการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียทรัพยากรซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รวมถึงทำให้ธุรกิจสามารถแสวงหากำไรไปได้การดำเนินโครงการจะช่วยลดจุดบกพร่องของบริษัทให้ได้มากที่สุดรวมถึงการร่วมมือการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆเพื่อนำปัญหาเหล่านี้มาแก้ค้นหาในเชิงลึก

สำหรับองค์กรที่มีการตัดสินใจทำโครงการทำโครงการต่างๆอาจจะต้องมีการลงทุนหรือการคิดวิเคราะห์ในส่วนของเงินลงทุนให้มากยิ่งขึ้นหากผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ทำงานที่ค่อนข้างน้อยหรือไม่เคยบริหารโครงการมาก่อน อาจจะทำให้โครงการเรานั้นเกิดปัญหาไปได้เพราะอย่างที่รู้กันแต่ละโครงการย่อมมีผู้ที่เสนอโครงการขึ้นมาและรู้เกี่ยวกับโครงการเป็นจำนวนมากค่ะ

ต้องการความน่าเชื่อถือของโครงการและอยากได้โอกาสในการที่บริษัทเหล่านี้จะสนับสนุนเงินมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการในส่วนของการบริหารโครงการหรือแผนการให้ชัดเจนเพื่อนำโครงการเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมของบริษัท และทำให้โครงการต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทต้องการและช่วยให้มีการเสนอครั้งต่อไปนำปัญหาต่างๆมาแก้ไขให้เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ 

การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

อำนาจในการตัดสินใจหรือบริหารส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามก็มีระดับขั้นเป็นอย่างมากในองค์กรใหญ่ๆ หรือองค์กรที่มีคนจำนวนมากๆจะเป็นต้องการแบ่งสัดส่วนของบริษัทให้ชัด การกระจายอำนาจการตัดสินใจขององค์กรก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งในแต่ละองค์กรย่อมมีแบบแผนหรือการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้นๆ

อย่างไรก็ตามกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่ส่วนต่างๆจะทำให้มีความรวดเร็วในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนต่างๆสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและความรวดเร็วในการทำงานต่างๆในปัจจุบัน

อย่างที่รู้กันว่ามีความต้องการจำนวนมากของสินค้าบางบริษัทต้องผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละ ทำการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้ที่อยู่หน้างานหรือผู้ที่กำลังเผชิญปัญหานะตอนนั้นสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใคร และหากเกิดความผิดพลาดนะตรงนั้นก็สามารถรับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง

การกระจายอำนาจการบริหาร เป็นการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอนแล้วแต่คนที่อยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามมีอยู่ 2 แบบที่ใช้กันโดยปกติ แบบที่ 1 คือการรวมศูนย์กลางของอำนาจคือหมายถึงว่ามีผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจได้ในเรื่องราวต่างๆ ข้อเสียของสิ่งนี้คือจะทำให้มีความล่าช้าในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาเกิดขึ้นและมีความล่าช้าเกิดขึ้นจะทำให้มีโอกาสในการทำให้บริษัทเกิดความสูญเสียแต่ข้อดีคือ ผู้ที่รับผิดชอบในงานนั้นหรือการออกนโยบายนั้นๆ

จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดในบริษัท นี่เองทำให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะหากรวมอำนาจต่างๆไปที่เดียวกันแล้วจะทำให้มีความยากลำบากในการบริหารในแผนกส่วนต่างๆของหัวหน้าแต่ละคน ระดับที่ 2 หรือข้อ 2 นั่นก็คือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจคือการกระจายอำนาจให้กับหัวหน้าแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้มอบอำนาจในการบริหารส่วนต่างๆได้ตามความเหมาะสมในส่วนนี้เอง

จะทำให้หัวหน้างานต่างๆมีโอกาสในการตัดสินใจและได้ฝึกฝนในการตัดสินใจด้วยเพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความรวดเร็วในการต้องการสินค้าเป็นจำนวนมาก มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันก็จะสามารถทำให้งานนั้นๆลุล่วงไปได้ด้วยดีและพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วนี่คือความสำคัญอย่างมากของ 2 อย่างไม่ว่าอย่างไร ที่กล่าวมานั้นก็คือจะต้องใช้ในแบบที่วัฒนธรรมของบริษัทหรือผู้บริหารเห็นสมควรว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

อาชีพส่งอาหารทะเล

เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากินที่หน้าสนใจอย่างมากสำหรับคนที่มีรถกระบะนะครับอยู่แล้วนั้นจะได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าคุณนั้นมีรถอยู่แล้วแต่ถ้าใครนั้นคิดที่ลองมาทำเกี่ยวกับอาชีพนี้ให้เรานั้นคุณนั้นควรที่จะศึกษาให้ละเอียดและถี่ถ้วนหน่อยนะ

 

ส่วนคนที่มีนั้นก็ไปหาแหล่งที่มีวัตถุดิบ แช่ตามแพรปลา หรือไม่ก็บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย  เลี้ยงกุ้ง จะยิ่งดีเข้าไปอีกเพราะว่าเดี่ยวนี้คนนั้นเริ่มหันมานิยมกินอาหารทะเลกันเยอะซึ่งเรานั้นจะเห็นได้ตามร้านอาหารซีฟู๊ตนั้นเริ่มเยอะมากขึ้น

ซึ่งในลักษณะของงานนั้นเรานั้นจะเน้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเรานั้นจะเน้นหลากหลายนั้นก็ได้ โดยส่วนตัวของผมเองนั้นอยู่ทางภาคใต้แล้วเห็นเพื่อนของผมนั้นทำอาชีพนี้อยู่ก็เลยไปถามเพื่อนและโดยส่วนตัวนั้นผมก็ไดศึกษาหาข้อมูลนี้อยู่ด้วยแล้ว ซึ่งตัวงานนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าอาหารเกี่ยวกับซีฟู๊ด ก็คือการที่เรานั้นเข้าไปติดต่อตามร้านซีฟู๊ดว่าเขาจะรับวัตถุดิบที่เรานั้นเตรียมเอามาขายไหมซึ่งจะมีแต่อาหารทะเลอย่างเช่น ปลากะพง  ปลาเก๋า ปลาดุกทะเล กุ้งแช่บ๊วย หอยนางรม หอยแครง ปูดำ ปลาหมึก

ก่อนที่เรานั้นจะติดต่อร้านอาหาร ซึ่งเรานั้นต้องไปหาติดต่อตามแพปลา หรือว่าบ่อปลานั้นก่อนไปสอบถามรายระเอียดและราคา ว่าวัตถุดิบที่เรานั้นต้องการราคาเท่าไหร่บ้าง ซึ่งของนั้นต้องสดและใหม่ และราคานั้นต้องไม่แพงกว่าท้องตลาด และก็ต้องมีสินค้าอยู่สม่ำเสมอ

เพื่อที่เรานั้นจะได้ไปติดต่อให้กับลูกค้าที่เขาเอาเป็นประจำ พอเรานั้นได้ราคานั้นมาแล้วให้เรานั้นไปติดต่อร้านอาหารซีฟู๊ดและสิ่งที่ร้านพวกนี้ต้องการคือความสดของอาหารทะเลและใหม่ และราคานั้นก็ต้องไม่แพงกว่าร้านค้าตามท้องตลาดโดยส่วนมาก ร้านซีฟู๊ดนั้นไม่ค่อยเน้นเรื่องราคาถ้าไม่แตกต่างจากตามท้องตลาดนั้นมากนัก โดยส่วนมากที่เรานั้นไปเสนอขายนั้นให้เราบอกเขาไปว่าสินค้าของเรานั้นสดและใหม่อยู่ตลอด และสินค้าที่เรานั้นมีมีอยู่ตลอด เพราะว่าร้านจำพวกนี้เขาชอบที่ความสดและมีของตลอด และก็สะดวกสบาย ซึ่งเรานั้นจะยกตัวอย่างเช่น ปูไข่ดำ ไซต์ 4 ตัวโลนั้นตลาดนั้นขายสดอยู่ที่ กิโลละ 500

แต่ถ้าเราไปซือที่แพรปลานั้นจะอยู่ที่ 380-420 บาทและนั่นแหล่ะครับผลต่างของราคาที่เรานั้นจะได้ซึ่งเรานั้นจะมีกำไลจากราคาปูไข่ดำนั้นได้ซึ่งเวลาที่เรานั้นเสนอให้เรานั้นบอกว่าราคา490 บาท ซึ่งจะถูกกว่าตลาดนั้น10 บาทแถมว่าเรานั้นมาส่งถึงที่อีก มีหรือว่าทางร้านที่ขายซีฟู๊ดนั้นจะไม่ชอบและยิ่งมีวันหยุดอย่างเช่น สงกานต์ ปีใหม่เนี่ยมีหรือที่ทางร้านั้นจะสั่งแค่นิดเดียว มีออเดอร์เยอะมากและช่วงนี้ก็จะเป็นคิวนาทีของเราที่เรานั้นจะทำอาชีพนี้กันครับ ถ้าใครนั้นที่มีรถอยู่แล้วนั้นก็น่าสนใจนะครับ ส่วนใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรนั้นก็ลองเอาไปศึกษาดูนะ

อาชีพอิสระที่น่าสนใจ

ในสมัยนี้มีอาชีพอิสระใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย มีการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของการตลาด อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนอยากทำกัน ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน หลายคนเบื่อกับงานประจำ เงินเดือนไม่พอใช้ อยากมีรายได้เพิ่มหลายๆด้าน การไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร อาชีพอีสระนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหลายคนที่สนใจ ทุกวันนี้ก็พบว่าว่าคนส่วนใหญ่นิยมทำอาชีพพวกนี้กันมากขึ้น

เป็นอาชีพที่ไม่ต้องกำหนดวันเวลาทำงาน อิสระเป็นของตัวเอง เรามารู้กันว่ามีอาชีพอิสระอะไรบ้างที่คนนิยมทำกัน

อาชีพขายของออนไลน์   อาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันมาก ไม่ว่าจะอยุ่ที่ไหนก็สามารถลงทุนทำได้ แต่ก่อนจะทำต้องศึกษาการตลาดให้ดีก่อน มองหาสินค้าที่ใหม่ๆสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อร้านของเรา คิดหาช่องทางการขายที่แปลกจากคนอื่น เพื่อให้ร้านของเราเป็นที่รู้จัก อาชีพขายของออนไลน์นั้นสามารถเป็นเจ้าของขายเองหรือเป็นตัวแทนให้กับร้านค้าอื่นโดยที่เราไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง ซึ่งการขายทางออนไลน์นั้นมีมากมาย เช่น Instagram Twitter หรือว่า Facebook มีสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์ต้องทำคือ ต้องทำความรู้จักสินค้าที่เราขาย เพราะว่าเมื่อเวลาลูกค้าถามจะได้ตอบได้ละเอียด ตอบคำถามลูกค้าได้หมดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขายของออนไลน์

นักแปลหรือล่าม   ในปัจจุบันภาษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพราะประเทศไทยเราสมัยนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอาชีพนักแปลจึงขาดไม่ได้ ภาษาที่ต้องการในสมัยนี้ เช่น ล่ามภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ซึ่งคนทำอาชีพนี้ต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก 

อาชีพรับจ้างพิมพ์งาน   อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่เห็นทำกันมานาน ยังเป็นอาชีพอิสระที่ท้องตลาดยังต้องการอยู่เช่นกัน การทำงานอาชีพนี้ต้องมีความรอบคอบ ทำงานต้องมีความล่ะเอียดถูกต้องแม่นยำ เช่น รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำรายงาน หรือจะเป็นงานพิมพ์หนังสือต่างๆ ถ้าทำผลงานออกมาดีย่อมมีลูกค้าจ้างงานตลอดแน่นอน รายได้ดีตลอด

อาชีพช่างภาพอิสระ   อาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนชอบสะพายกล้องถ่ายรูปทั่วไป เพราะปัจจุบันมีคนส่วนใหญ่นิยมถ่ายรูปเก็บไว้กัน โดยสามารถรับงานจ้างถ่ายรูปในงานเลี้ยงต่างๆ งานแต่ง หรือจะเป็นงานรับปริญญา โดยต้องมีการพัฒนาฝีมือในการถ่ายรูปไปเรื่อยๆ  ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินให้ไม่น้อยเลยทีเดียว

                 ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นอาชีพอิสระคราวๆที่คนส่วนใหญ่ทำกัน การทำอาชีพนี้ปัจจัยสำคัญต้องมีความอดทน เพราะคู่แข่งเรามีมากมาย ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด รับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ

unnamed (1)

ธุรกิจการทำความสะอาดบ้าน

ธุรกิจการทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างไร

อันนี้เป็นเรื่องราวที่มีคนทำแล้วได้เงินเยอะเหมือนกัน ซึ่งเรานั้นจะมาบอกว่าเป็นอาชีพแจ๋วนะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนั้นก็ต้องมีแจ๋วค่ะ หรือว่าเรานั้นใช้เวลาที่เป็นวันหยุดนั้นไปทำก็ได้แต่ว่าเรานั้นต้องลงทุนเยอะเหมือนกัน และก็ต้องมีคนช่วยด้วยค่ะ นั่นก็คือเป็นแม่บ้านรับทำความสะอาดค่ะ

โดยปกตินั้นเราจะเห็นว่าจะมีพนักงานที่ทำงานความสะอาดตามคอนโด  หรือว่าตามห้าง โรงแรม หรือว่าตามโรงพยาบาล แต่อันนี้เป็นการที่เรานั้นไปรับจ้างไปเสนองานให้กับกลุ่มที่ปลูกบ้านจัดสรร หรือว่าบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ หรือว่าอาคารพาณิชย์ แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเดี่ยวนี้โครงการที่จะปลูกบ้านใหม่นั้นมีเยอะแยะมากมาย

เพียงแค่เรานั้นไปยื่นข้อเสนอ ว่าเรานั้นจะมาทำความสะอาด ตามโครงการนั้นก็จะรับงานเป็นแบบว่าหลังต่อหลัง เพราะว่าหลังหนึ่งที่เรานั้นต้องทำความสะอาดเรานั้นจะได้รับค่าจ้างนั้นเป็นหลังเพราะหลังหนึ่ง ประมาณ 2000-4000  บาท แต่ว่าคราวนี้เรานั้นต้องลงทุนในการที่เรานั้นต้องซื้ออุปกรณ์เยอะเลยเพราะว่าเรานั้นต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่น เครื่องมือขัดพื้น ถูพื้นอีกเพราะว่าเรานั้นต้องลงทุนในครั้งแรกนั้นต้องใช้เงินในราคาที่สูงแต่ว่าเรานั้นไม่ได้ทำแค่ครั้งเดี่ยวเพราะว่าโครงการหนึ่งมีบ้านให้เรานั้นต้องทำความสะอาดต้องกี่หลัง

แต่ว่าวันหนึ่งเรานั้นจะทำได้ประมาณ 2-3 หลังต่อวัน เพราะว่าบ้านในแต่ละหลังนั้นเราต้องทำความสะอาดทุกอย่างเพราะว่าเมื่อโครงการนั้นทำบ้านเสร็จนั้นเราก็ต้องไปกวาดเก็บ  เศษฝุ่นหรือว่าเศษไม้ที่ตกหล่นซึ่งเรานั้นต้องทำความสะอาดใหม่อีกเพราะว่าก่อนที่จะส่งต่อบ้านให้กับคนที่ซื้อเมื่อคราวนี้คุณนั้นรู้แบบนี้

ถ้าเรานั้นอยากที่จะลงทุนหรือว่ารับจ้างทำความสะอาดนั้นก็แค่เรานั้นต้องมีอุปกรณ์ที่ครบ และก็คนที่ต้องช่วยเรานั้นอีกสักสองสามคม เพราะว่าเราต้องกวาดเก็บงานนั้นทุกอย่างแต่ว่าผลค่าตอบแทนนั้นก็เยอะอยู่นะครับ อันนี้เรานั้นให้ไปเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะหารายได้นั้นเสริมว่าเรานั้นอยากจะทำอะไร

อันนี้เราก็คิดว่าเป็นอีกงานที่ไม่ว่าเรานั้นมีอายุเท่าไหร่นั้นเราก็ทำได้ เพียงแค่เรานั้นทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพราะว่าวันหนึ่งนั้นเราทำความสะอาดต่อหลังนั้นอย่างเช่นหลังละ 3000 x 3 = 30000 บาท ต่อวันเลยนะครับบวกกับว่าเรานั้นต้องซื้ออุปกรณ์นั้นแพงมากหน่อยซึ่งเรานั้นต้องมีเงินอยู่ประมาณ แสนถึงสองแสน เพราะว่าเรานั้นต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด ลองเอาไปคิดดูครับเพื่อว่าสนใจ