กำหนดการบริหาร

การบริหารถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับใครหลายคนหรือหลายๆองค์กร จะต้องมีผู้ที่ ชำชาญหรือมีความชำนาญทางด้านการบริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งโครงสร้างต่างๆของบริษัทออกอย่างชัดเจน คนที่จะเข้ามาทำตำแหน่งนี้ได้จะต้องมีภาวะที่เป็นผู้นำอย่างสูง

เพราะว่าในตลอดเวลาจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆที่ส่งผลต่อบริษัทหรือจะเป็นในส่วนขององค์กร นี่เองเป็นผลให้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งในการบริหารต่างๆจะต้องมีการวางรูปแบบหรือวางตัวเองเพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรไปได้โดยที่ควบคุมสภาพจิตใจของตัวเอง

รวมถึงนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้มารวมทั้งประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาพัฒนาองค์กรแต่ละองค์กรให้มีการเติบโตแล้วแต่แบบแผนหรือความต้องการโดยรวมของบริษัทในการวางโครงสร้างในการบริหารนี้จะมีอยู่ 2 แบบ

1 แบบแรกคือการวางโครงสร้างบริหารอย่างไม่มีแบบแผนหรือไม่มีความชัดเจนมากเท่าไหร่นัก จะเน้นการบริหารโครงสร้างเหล่านี้กระจายออกไปแต่ละแผนกให้อำนาจแต่ละแผนกเข้าไปจัดการด้วยตัวเองสามารถวางแผนได้มีการวางโครงการของตัวเองได้เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนตามความชื่นชอบตัวเอง

ในส่วนนี้เองจะไม่มีการวางแผนชัดเจนว่ามีเป้าหมายของแต่ละแผนกอย่างไรให้มีการเติบโตแต่จะมีการวางจุดสูงสุดหรือความต้องการของบริษัทว่าต้องการแบบไหนได้บ้าง ไม่มีการทำงานร่วมกันมากเท่าไหร่นักมุ่งแต่เป้าหมายสูงสุดของการทำงานแต่ละแผนกจะมีการกำหนดเป้าหมายต่างๆว่าแต่แผนกต้องทำอะไรยกตัวอย่างเช่น แผนกฝ่ายการผลิตจะต้องผลิตสินค้าเดือนละ 10 ล้านชิ้น

เรานี้เองจะไม่เข้าไปยุ่งยากกับบริษัทว่าจะมีการวางแบบแผนอย่างไรแต่ให้แผนกนานๆบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ทำตามเป้าไม่ว่าจะเป็นในหนทางใดหรือว่าวิธีการใด เรานี่เองคือวิธีการบริหารแบบไม่วางแบบแผนหรือโครงสร้างให้ชัดเจนมากนักเพื่อให้ง่ายต่อการขยับตัวหรือทำงานมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่บริษัทรวมถึงความเหมาะสมของบริษัทด้วย

คือการวางแบบแผนอย่างชัดเจนมีผู้ที่ทำงานแบ่งแผนกการร่วมถึงขั้นตอนการทำงานทุกอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในแผนกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานร่วมกัน จะมีการเข้าไปวางแบบแผนอย่างชัดเจนเพื่อให้องค์กรเหล่านี้สามารถ ขับเคลื่อนไปด้วยความเข้าใจกันและทำงานอย่างมีรูปแบบ

ในส่วนที่เองจะเหมาะกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่อย่างมากเพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงานจึงจะต้องมีการวางแบบแผนชัดเจน หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่วางแบบแผนหรือเจ้าของบริษัทต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่ในส่วนนี้เองหากมีจุดบกพร่องต่างๆที่มองเห็นจากสายงานบริหารก็สามารถเข้าไปควบคุมหรือดูแลได้

โดยตรงจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วแต่บริษัทแต่ส่วนใหญ่ในการวางแบบแผนอย่างชัดเจนจะมีบริษัทขนาดใหญ่ ที่นำข้อนี้ไปใช้เพราะว่าสามารถควบคุมบุคลากรทุกคนได้อย่างทั่วถึงและสามารถหาจุดบอดของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

สนับสนุนโดย  Holiday Palace