การใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านใดก็ต้องมีเทคนิคต่างๆการทำงานการวิเคราะห์หรือบริหารจัดการกำหนดก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการกำหนดเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและบัญชีหรือแม้แต่จะเป็นการด้านการบริหารเช่นเดียวกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันว่าจะเป็นทางด้าน กฎหมาย ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่จะเป็นความถนัดต่างๆ

ที่อยู่ในโรงงานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีเทคนิคการจัดการที่เหมาะสมในส่วนการผลิตเช่นเดียวกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในบริษัท ไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างได้จะทำให้การบริหารจัดการในบริษัทถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ต่างๆสามารถควบคุมได้จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่นการจัดการแผนกต่างๆของตัวเองในส่วนของแผนกผู้จัดการที่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบ ความเรียบร้อยในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตทางด้านบัญชีหรือแม้แต่จะเป็นการตลาดก็ตาม จะต้องมีการคิดวิเคราะห์และนำข้อมูลต่างๆนำเสนอแผนการใหม่ๆให้ผู้บริหารอยู่เสมอเพื่อให้มีการตัดสินใจ

นำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาและวิเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการคิดแผนงานต่างๆขึ้นมาเพื่อเสนอในเชิงเทคนิคแล้วหากมีการใช้เทคนิคต่างๆในการบริหารตั้งแต่ส่วนของแผนกต่างๆรวมไปถึงการบริหารในภาพรวมใหญ่ จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหลและผู้บริหารต่างๆที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาจะทำให้การพัฒนางานมีการพัฒนาตลอดเวลา

ความนำสิ่งที่ชำนาญเหล่านี้มาวิเคราะห์เลยแม้แต่เป็นการนำข้อความคิดเห็นต่างๆของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานจริงๆมาหาข้อเสนอหรือข้อสรุปที่ดีที่สุดถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากตั้งแต่ผู้บริหารระดับบนจนไปถึงระดับล่างที่มีความเข้าใจในการทำงานแตกต่างกัน

ผู้บริหารควรรู้สิ่งต่างๆและเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรู้แบบลึกซึ้งหรือเป็นการรู้แบบนั้นก็ควรจะรู้ในส่วนต่างๆให้ครอบคลุมที่สุดเพื่อนำมาวิเคราะห์ โพนี่ตอนที่เกิดปัญหาจะสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาหาดูได้ว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรและนำมาวิเคราะห์สิ่งต่างๆการรู้สิ่งต่างๆให้กว้างที่สุดถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านบัญชีการเงินสิ่งต่างๆที่จะสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบัญชีได้

หรือตรวจสอบบัญชีในตอนหลังได้ว่ามีจุดบกพร่องหรือรอยรั่วอะไร หรือแม้แต่จะเป็นการรู้สายงานผลิตทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือแม้แต่รู้ว่าในการแก้ไขแต่ละครั้ง จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการแก้ไขเพื่อเป็นตัวอย่างแห่งการบริหารที่ดีจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมาก

ในเทคนิคต่างๆสามารถพูดได้ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลบุคลากรต่างๆที่ทำงานอยู่หน้างาน ที่มีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นการไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อในตอนที่นำมาวางแผนต่างๆจะสามารถนำสิ่งที่รู้หรือเทคนิคต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนรวมทั้งโครงสร้างต่างๆได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย     ีดฟิำะ