เอกชนคาดหวังอยากจะให้สถานการณ์ ตู้คอนเทนเนอร์ ขาดแคลนดีขึ้น

          ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ของการส่งสินค้าไปต่างประเทศผ่านทางระบบคอนเทนเนอร์หรือแม้แต่การนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ของตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยนั้นประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากว่าขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

         เพราะตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิตเข้ามานั้นทำให้บริเวณท่าเรือนั้นมีการระงับและตรวจตราอย่างเข้มงวดในเรื่องของการนำเรือขนตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาในประเทศไทยหรือว่าขนส่งสินค้าออกไปต่างประเทศก็ตามซึ่งการอนุญาตขอกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับเรื่องของการนำเรือที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาหรือมีการส่งสินค้าออกไปนั้นจะต้องใช้การพิจารณาค่อนข้างนาน

           ซึ่งในขณะนี้ทางด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีการขายสินค้าที่จะต้องมีการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั้นกำลังมีปัญหาอย่างหนักเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีน้อยทำให้ขาดแคลนมากๆดังนั้นทางเอกชนจึงมีความคาดหวังว่าเมื่อสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสดีขึ้นการสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์หรือการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาในประเทศไทยนั้นจะง่ายขึ้นและสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่กับเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนน่าจะดีขึ้น

       โดยทางด้านเอกชนมองว่าในตอนนี้ทั่วโลกกำลังได้รับวัคซีนในการระงับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งเมื่อประเทศไทยเองวัคซีนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้ว  ดังนั้น 6 เดือนหลังจากนี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทางผู้ประกอบการค้าตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในตอนนี้นะน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

          อย่างไรก็ตามสำหรับลูกกันเด้อนั้นไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการขาดแคลนเพราะประเทศต่างๆที่มีการจัดส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศหรือมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของตนเองนั้นก็จำเป็นต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งบางทีตู้มันแน่นั้นได้รับความเสียหายแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมซึ่งหาสถานที่ในการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์

            ดังนั้นทางด้านเอกชนมองว่าถ้าหากประเทศไทยนั้นสามารถทำให้ประเทศเป็นศูนย์รวมของการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ได้แน่นอนว่าปัญหาของประเทศไทยนั้นจะหมดทันทีเพราะเมื่อเราสามารถซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เองได้เราก็จะไม่ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์  และถ้าหากตู้คอนเทนเนอร์เสียหายเราก็สามารถซ่อมได้ภายในประเทศไม่ต้องรอส่งซ่อมจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกรณีถ้าต่างประเทศต้องการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ก็สามารถส่งมาซ่อมที่เมืองไทยได้เช่นเดียวกัน 

 

สนับสนุนโดย   ufabet เว็บหลัก