คลังเก็บป้ายกำกับ: จีคลับ ผ่านมือถือ

การบริหาร 3 ด้าน

การบริหารงานคือการร่วมประสานส่วนต่างๆของบริษัทเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายงานทางด้านใดก็ตาม นำส่วนต่างๆเหล่านี้เข้ามาร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโครงสร้างขององค์กรอย่างมีรูปแบบกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ประสานงานในส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อคิดและพัฒนาโครงการต่างๆ

เพื่อเสริมความต้องการของบริษัทให้มีมากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้เองการบริหารคือการนำทรัพยากรและว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือเป็นทรัพยากรทางด้านการเงินในส่วนนี้นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินงานต้องดำเนินงานกับบุคคลเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้สามารถบริหารงาน

ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนแรกของการวางกระบวนการแบบแผนต่างๆว่างานหลักของการทำงานคืออะไร เป้าหมายจุดมุ่งหมายของบริษัทคืออะไรจะได้วางบุคลากรต่างๆเหล่านั้นหรือทรัพยากรให้ตรงจุดถ้ามีการวางอย่างถูกต้องจะทำให้มีการดำเนินกิจการอยากเป็นรูป และสำเร็จไปตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายรวมถึงวัตถุประสงค์หลักของการทำงานทางนี้เองคือการร่วมมือกับคนก็ถือว่าเป็นการทำงานเป็นหลัก

การบริหารคนถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของการบริหารและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเรานำคนเหล่านั้นมันดึงศักยภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อนำเสนอภาพเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นี่เองคือการบริหารที่ดีการบริหารที่ดีจำเป็นต้องมี 3 อย่างนั้นคือกระบวนการ ประสิทธิภาพในการทํางาน ประสิทธิผล อันนี้คือความสำคัญอย่างมากที่ผู้บริหารต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดสร้างองค์กรต่างๆหรือโครงสร้างต่างๆของการบริหารการดูแลควบคุม ในส่วนที่จำเป็นต้องดูแล การนำทรัพยากรต่างๆมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยลดการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพยากรเหล่านั้น หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างกำไรหรือผลลัพธ์ของการทำงานให้ได้ประโยชน์มากที่สุดกำไรอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของบริษัทในหลายบริษัท แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กจุดมุ่งหมายอาจจะเป็นการเจริญเติบโตของบริษัทในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

นี่เองก็คือทั้ง 3 องค์รวมที่มาร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทหักใครที่สามารถศึกษา 3 อย่างนี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งก็จะสามารถเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพได้เพราะสามารถบริหารทรัพยากรและว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านทรัพย์สินหรือทรัพยากรทางด้านบุคลากรต่างๆ

ดึงความรู้ความสามารถของบุคคลต่างๆเข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามหากมีการบริหาร 3 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้การทำงานของงานบริหารเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องการทำงานหรือการควบคุมงานต่างๆในสายงานต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาการคิดอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่เป็นการวางแผนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญมากๆของการทำงาน 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   จีคลับ ผ่านมือถือ