คลังเก็บป้ายกำกับ: ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัว

ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัวสู่นักท่องเที่ยว

ค่าเงินบาทแข็งตัวไม่ใช่ข้อดีเลยสำหรับคนไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยว หากมีการเพิ่มตัวของค่าเงินบาทจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ในการมาเที่ยวประเทศไทยจึงทำให้ชาวต่างชาติมองไปยังประเทศอื่นที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย

และมีค่าเงินที่ถูกกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้ส่งผลกระทบโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการลงทุนไปเป็นจำนวนมากหากมีสิ่งนี้เข้ามาจะทำให้สถานที่เหล่านั้นขาดทุนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าการทำสถานที่เที่ยว 1 สถานที่ ใช้เงินทุนค่อนข้างเป็นจำนวนมากถ้าหากมีการขาดทุนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นถูกปิดไม่ได้

เพราะสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหากนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นจำเป็นจะต้องหยุดชะงักหรือปิดตัวลง อยากต่อมาที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตัวนะคือโรงแรมต่างๆที่มีจำนวนผู้เข้าพักน้อยอย่างมากเนื่องด้วยนักท่องเที่ยว ไม่เข้ามาเที่ยวเป็นปกติและปรับตัวลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามโรงแรมที่ได้รับผลกระทบมากจำเป็นต้องมีการปิดชั้นที่ไม่มีคนเข้าพัก

เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายร่วมจะลดจำนวนลงของพนักงาน เพิ่มวันลาหรือวันหยุดมากยิ่งขึ้นบังคับให้พนักงานใช้วันลาล่วงหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง สิ่งที่กระทบอย่างต่อมานั่นคือสายการบินสายการบินต่างๆที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเอง

จะทำให้สายการบินนั้นไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายของสายการบินแต่ละสาย มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าเงินกู้ของเครื่องบินต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายของพนักงาน ทีวีเป็นจำนวนมากหากสถานการณ์นี้ยังไม่มีความที่คลายจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยง

เพราะอย่างที่รู้กันประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากขาดรายได้จากการท่องเที่ยวจะทำให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยหยุดชะงักและไม่มีการหมุนเวียนเงินในระบบ ปกติแล้วเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเงินจะไปอยู่ที่สายการบินรวมถึงโรงแรมที่พักเป็นหลัก ส่วนต่อมาที่เม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลลงไปนั่นก็คือส่วนเศรษฐกิจฐานรากที่มีผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก เงินเหล่านั้น

ก็จะอยู่ในระบบและมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ณปัจจุบันที่มีการลดตัวลง ของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้สถานการณ์ต่างๆมีความตึงเครียดเป็นอย่างมากเงินในระบบไม่มีหมุน ขาดรายได้เป็นอย่างมากอาจจะทำให้เศรษฐกิจในระยะยาวสะดุดก็ได้เนื่องด้วยสภาวะขายอะไรได้อย่างนั้นปัจจุบัน

 

สนับสนุนโดย  ดูบอล