คลังเก็บป้ายกำกับ: ufabet สมัครสมาชิก

ปัญหาการว่างงาน

ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาผู้ว่างงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนับได้ว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20%  ปัญหาเหล่านี้เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

ส่งผลอย่างต่อเนื่องกลับตลาดแรงงาน กลุ่มอันดับแรกที่มียอดการตกงานก็คือระดับ ป ตรี ระดับนี้มีความต้องการทางด้านแรงงานเฉพาะกลุ่ม เช่นในกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มงานฝีมือ ส่วนบางกลุ่มที่จบมายังไม่สามารถหางานได้ หรือบางกลุ่มก็รอฤดูกาล ร้อยละ 60 ของผู้ว่างงานอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 17 ปีถึง 26 ปี

ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นกลุ่มละ 20%  ตั้งแต่อายุประมาณ 27 ปีถึง 35 ปี ลักษณะในขณะนี้ยังมียอดผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมามีการคาดการณ์ว่ายอดผู้ว่างงานพุ่งขึ้นไปถึง 3 แสนคน แต่ถึงอย่างนั้น ในอุตสาหกรรมบางกลุ่มยังต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือผู้มีความสามารถหลายด้าน 

เราจึงควรเพิ่มความสามารถในการทำงานด้านต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าสำหรับองค์กรมากยิ่งขึ้น การที่องค์กรแต่ละองค์กรเริ่มปลดคน คนที่ถูกปลดอันดับแรกจะเป็นคนที่องค์กรรู้สึกว่าสามารถหาคนอื่นมาทดแทนได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายในราคาที่สูง

อาจจะปลดออกและรับเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่หรือเด็กที่เพิ่งเริ่มทำงานเข้ามาแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะบางครั้ง เงินเดือนของบุคคลที่ทำงานมาแล้วรายปีอาจจะมากพอสมควร ซึ่งถ้าบริษัทนั้นๆเห็นว่าสามารถจ้างคนอื่นที่เงินเดือนน้อยกว่าเข้ามาทำแทนที่ได้นั่นก็เป็นสิ่งแรกที่เราจะทำได้ก็คือปลดออก

และรับคนใหม่เข้ามา นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีความสามารถหลายด้านเป็นคนที่บริษัทไม่สามารถหาคนอื่นมาแทนที่ได้ การที่องค์กรนั้นจะจ้างคุณต่อก็เป็นเรื่องปกติ อันดับต่อมาที่จะถูกจ้างออกแต่ละองค์กรน่าจะมองไปถึงศักยภาพในการทํางาน

ผลงานต่างๆที่คุณทำให้กับสถานที่นั้น ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องปัญญาประดิษฐ์ เพราะในปัจจุบันบริษัทหลายแห่งเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือเรียกว่า Human error  ปัญหานี้ถูกแก้ด้วย AI เข้ามาควบคุมดูแลด้านการผลิตการลำเลียงการประกอบการ packaging  ต่อไปในตลาดตำแหน่งที่มีความสำคัญ

และเข้ามามีบทบาทอย่างมากก็เป็นแผนกซ่อมบำรุงเครื่องปัญญาประดิษฐ์ เพราะสิ่งที่ทำงานมาหลายปีหรือทำงานหนักย่อมมีการเสื่อมสภาพและเสียตำแหน่งนี้จึงมีความน่าสนใจในการฝึกฝนและหาศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนในเรื่องการเรียนรู้ในการซ่อมบำรุงและดูแลเรื่องราวต่างๆมีการจัดคอร์สอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

สนับสนุนโดย   ufabet สมัครสมาชิก